Zaposleni


Barbara Trebižan

ravnateljica

(03) 898-42-51

barbara.trebizan@osgorica-velenje.si

Sonja Ramšak

pomočnica ravnatelja

(03) 898-42-52

sonja.ramsak@osgorica-velenje.si

Minka Hrvić

poslovna sekretarka

(03) 898-42-50

tajnistvo@osgorica-velenje.si

Branka Tratnik Meh

knjižničarka

(03) 898-42-57

branka.tratnik@osgorica-velenje.si

Nataša Maher

računovodkinja

(03) 898-42-56

o-gorica.ce@guest.arnes.si

Irena Sobočan

šolska svetovalna delavka

(03) 898-42-53

irena.sobocan@osgorica-velenje.si

Nina Štaher

šolska svetovalna delavka

(03) 898-42-55

nina.staher@osgorica-velenje.si

 

 

 

Strokovni delavci na razredni stopnji OŠ Gorica

1. A

Saša Korenič Jamnikar

prof. razrednega pouka

1. B

Jana Tkavc

PRU razrednega pouka

1. C

Urška Zaleznik

prof. razrednega pouka

2. A

Ema Hozjan

prof. razrednega pouka

2. B

Štefka Štukovnik

PRU razrednega pouka

2. C

Nataša Turk Riga

mag. razrednega pouka

3. A

Mihaela Verdnik

prof. razrednega pouka

3. B

Vanesa Čretnik

mag. prof. razrednega pouka

3. C

Tjaša Hostnikar

mag. prof. razrednega pouka

4. A

Petra Petek

prof. razrednega pouka

4. B

Lucija Potočnik

mag. prof. razrednega pouka

4. C

Helena Lekše

prof. razrednega pouka

5. A

Renata Stopar

prof. razrednega pouka

5. B

Nevenka Brešar

prof. razrednega pouka

5. C

Alja Bevc

prof. razrednega pouka

Marija Mojca Albreht

višja vzgojiteljica

Tina Brezovnik

mag. prof. razrednega pouka

Tanja Kompan

prof. razrednega pouka

Arnela Jahić

mag. prof. razrednega pouka

Mojca Plankl

mag. prof. razrednega pouka

Mojca Zagožen

dipl. vzgojiteljica

Špela Zajec

prof. angleščine

 

 

 

Strokovni delavci na razredni stopnji POŠ Vinska Gora

1. D

Sonja Drev Einfalt

prof. razrednega pouka

2. D

Jasna Ovnik

prof. razrednega pouka

3. D

Mojca Petkovšek

mag. prof. razrednega pouka

4. D

Nada Štravs

PRU razrednega pouka

5. D

Nina Košica

prof. razrednega pouka

 
Maja Mavec

mag. prof. razrednega pouka

Polona Mazaj

diplomirana vzgojiteljica

Ajda Prušek

prof. razrednega pouka

 

Strokovni delavci na predmetni stopnji OŠ Gorica

6. A

Sandra Omladič

prof. slovenščine in sociologije

6. B

Vesna Penec

prof. slovenščine

6. C

Tim Golavšek

prof. matematike in tehnike

7. A

Alenka Videmšek

prof. angleščine in pedagogike

7. B

Brigita Koželj

prof. matematike in tehnike

7. C

Lea Stiplovšek

prof. slovenščine in angleščine

8. A

Andreja Vintar

prof. angleščine in slovenščine

8. B

Petra Matko

prof. angleščine in slovenščine

 

9. A

Tjaša Lešnik

prof. glasbene umetnosti

9. B

Andreja Šifer

prof. geografije in zgodovine

9. C

Lotty Hrustel

prof. biologije in kemije

Saša Šižgorič

prof. likovne umetnosti

Peter Brglez

prof. fizike in tehnike

Alen Kopić

mag. prof. matematike in računalništva

 Irma Mavrič Gavez

mag. prof. biologije in gospodinjstva

 Brigita Mavec

PRU športa, uni. dipl. ped.

Branka Mestnik

PRU geografije in zgodovine

Cveto Petek

prof. športa

Tadeja Pungartnik

prof. matematike in računalništva

Zvonko Smonkar

PRU športa

Viktorija Strozak

PRU biologije in gospodinjstva

Anja Motaln

mag. prof. nemščine in geografije

 

 

 

Tehniški delavci na OŠ Gorica

Viktor Potočnik

hišnik

Staniša Jocić

hišnik, laborant

 
Aleš Fidler

kuhar

Andrej Jeseničnik

kuhar

vodja kuhinje

Martina Zbičajnik

kuharica

Štefka Jelenko

pomočnica kuharja

Neli Kukec

pomočnica kuharja

Ljubica Boršič 

pomočnica kuharja – Vinska Gora

Silvana Hodournik

čistilka

Danica Janković

čistilka

Sabina Kotnik

čistilka

Romanca Plavčak

čistilka

Sabina Softić

čistilka

Marika Barta

čistilka