Učbeniški sklad

Učbeniški skladi v osnovnih šolah

Sredi devetdesetih let so na ministrstvu, pristojnem za izobraževanje, vzpodbudili nastajanje učbeniških skladov, ki so za tretjinsko ceno učbenikov te izposojali učenkam in učencem. Tako so šole zagotovile dostopnost učbenikov vsem udeležencem izobraževanja. V letih od 2006 do 2008 so na ministrstvu postopoma v celoti prevzeli poravnavanje izposojevalnine in učenke in učenci si odtlej učbenike izposojajo brezplačno.

Podatke o učbenikih zagotavlja ministrstvo s Katalogom veljavnih učbenikov, podatke o učbeniških skladih in podatke o gradivih, ki jih kupijo starši, pa z računalniškim programom v sistemu Cobiss.

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport krije:

  • stroške izposoje učbenikov za vse učence od  – 9. razreda,
  • stroške nabave delovnih zvezkov za , 2., 3. razred.

 

Osnovna šola Gorica razpolaga z učbeniškim skladom, s katerim omogoča brezplačno izposojo učbenikov vsem učencem od 1. do 9. razreda. Ob vstopu v šolo postanejo vsi učenci uporabniki učbeniškega sklada.

Učenci si izposodijo komplet učbenikov za tekoče šolsko leto. Ob koncu šolskega leta morajo vrniti nepoškodovane in urejene učbenike. Če učenec učbenik poškoduje ali ga izgubi, mora plačati odškodnino v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov.

Učbeniške komplete učenci praviloma prevzamejo prvi šolski dan.

Na spodnjih povezavah so seznami učnih gradiv in potrebščin, ki jih bodo učenci potrebovali v naslednjem šolskem letu (2023/2024):

1. razred2. razred3. razred

4. razred5. razred6. razred

7. razred8. razred9. razred

 

Delovne zvezke za učence od 4. do 9. razreda in potrebščine za učence od 1. – 9. razreda kupite starši sami. Izbirate lahko med različnimi ponudniki.

V pomoč so vam lahko spodnje povezave do ponudnikov, ki so predstavljeni so po abecednem vrstnem redu, s katerimi sodelujemo.

 

DZS:

 

GO2SCHOOL:

go2school.com

KOPIJA NOVA:

Kopija – nova | Vemo, kaj potrebujete!

MLADINSKA KNJIGA:

EMKA – Mladinska knjiga

 OFFICE AND MORE:

officeandmore.si

PRINTINK:

https://www.printink.si/vse-za-solo

 

 

 

Dostopnost