Spoštovani!

Tako malo je potrebno, da se otroško srce razveseli. Tudi OŠ Gorica si prizadeva izpolniti čim več želja in pričakovanj naših učencev in njihovih staršev po čim bolj raznovrstnih in kakovostnih vzgojno-izobraževalnih vsebinah. Ker pa so sredstva za njihovo uresničitev omejena, Vas prosimo, da nam pomagate s svojimi prostovoljnimi prispevki.

NAMEN ŠOLSKEGA SKLADA:

  • pomoč socialno ogroženim učencem,
  • sofinanciranje nakupa nadstandardne opreme (igrala, računalniška in avdiovideo oprema …),
  • sofinanciranje dejavnosti in potreb posameznega razreda, ki niso sestavina vzgojno-izobraževalnega programa (dnevi dejavnosti v obliki ekskurzij, šole v naravi, tabori, razni prevozi za učence, aktivnosti med počitnicami …),
  • zviševanje standarda pouka (didaktična sredstva in pripomočki, športna in druga oprema),
  • sofinanciranje šolskih publikacij …

Podarjena sredstva se bodo zbirala na transakcijskem računu OŠ Gorica z obveznim pripisom »donacija za šolski sklad«. Če kot donator želite s šolo skleniti tudi pogodbo o donatorstvu, Vam jo pošljemo po predhodni najavi. Hkrati pa Vas obveščamo, da bo poročilo o porabi sredstev ažurirano in dostopno prek spletne strani šole. Če ne želite, da Vas javno objavimo, vljudno prosimo, da nam to sporočite.

Hvala za vaš prispevek, ki otrokom odpira vrata v svet znanja.

Učenci in strokovni delavci OŠ Gorica

Ravnateljica OŠ Gorica: Barbara Trebižan

Predsednica šolskega sklada: Almira Ajšić

SPOŠTOVANI STARŠI, UČITELJI, POSLOVNI PARTNERJI IN OSTALI DAROVALCI

Vaša denarna sredstva lahko nakažete na naš TRR 01333-6030685711

sklic 292800

s pripisom: “donacija za šolski sklad”.

kažipot ŠS

 

QR koda za donacijo 5 €

QR koda za donacijo 10 €

Dostopnost