PROJEKT ERASMUS +: PODNEBNE SPREMEMBE IN VIRTUALNA RESNIČNOST

V šolskem letu 2021/2022 se je naša šola vključila v projekt Erasmus + z naslovom Virtual Reality based educational approach in tackling of Climate Change (Izobraževalni pristop spopadanja s podnebnimi spremembami, ki temelji na virtualni resničnosti). Nosilec projekta je podjetje KSSENA iz Velenja, poleg naše šole pa so v projekt vključene tudi šole in podjetja iz Hrvaške, Makedonije in Grčije. Vodja projekta na OŠ Gorica je Petra Matko.

Glavni cilj projekta je učence ozavestiti in izobraziti o podnebnih spremembah, ki smo jim priča ter jih spodbuditi k iskanju rešitev in odgovornemu ravnanju z odpadki. Naš namen je problematiko podnebnih sprememb učencem predstaviti skozi različne dejavnosti tekom šolskega leta. Izvajali bomo aktivnosti za ozaveščanje o podnebnih spremembah ter aktivnosti, s katerimi bomo zmanjšali porabo virov in zmanjšali količino odpadkov.

Partnerji projekta (predstavniki šol in podjetij) smo se maja 2022 srečali na uvodnem sestanku v Velenju, kjer smo se dogovorili, da bodo učenci na šolah pripravili osnutke za logotip projekta. Na naslednjem sestanku v Severni Makedoniji smo izmed vseh osnutkov zbrali zmagovalnega, ki so ga oblikovali učenci iz osnovne šole Sv. Kiril i Metodij iz Makedonije.

V šolskem letu 2022/2023 bo na šoli deloval krožek Erasmus +: klimatske spremembe, kjer se bodo učenci seznanili s problemom podnebnih sprememb, posledicami le-teh, iskali bodo rešitve in se s to problematiko spopadli tudi v virtualnem svetu. Krožek, ki ga bodo izvajali mentorji ga. Lotty Hrustel, g. Tim Golavšek in g. Peter Brglez, bo namenjen predvsem osmošolcem, saj bomo v spomladanskih mesecih s pomočjo opreme virtualne resničnosti izvedli šolsko tekmovanje. Najboljši trije tekmovalci pa bodo julija 2023 skupaj z mentorji in vodjo projekta za en teden odpotovali na grški otok Siros (Syros).

Posledice podnebnih sprememb se vse bolj kažejo na vsakem koraku, zato je zelo pomembno, da z odgovornim ravnanjem do okolja prispevamo k »zdravju« našega planeta. Vsak izmed nas in vsako naše dejanje šteje.

                                                                                                                                       

PRVO IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV (LUDBREG, 4. 7. – 9. 7. 2022)

Učitelji, ki sodelujemo v projektu Erasmus+, smo se v tednu od 4. 7. do 10. 7. 2022 udeležili izobraževanja v Ludbregu na Hrvaškem, kjer smo se srečali z učitelji iz Hrvaške, Makedonije in Grčije in predstavniki partnerskih podjetij.

Na delovnem srečanju smo se seznanili s problematiko podnebnih sprememb, preizkusili smo se v uporabi opreme za virtualno resničnost in v skupinah oblikovali priprave za pouk na temo podnebnih sprememb.

Srečanje smo izkoristili tudi za ogled Ludbrega in navezovanje stikov s kolegi učitelji iz tujih držav.

   

DRUGO IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV (VELENJE, 7. 8. – 13. 8. 2022)

Drugo izobraževanje učiteljev, ki sodelujemo v projektu Erasmus +, je potekalo 7. 8. – 13. 8. 2022 v Velenju.

Ena izmed bolj zanimivih aktivnosti v tem tednu je bil obisk termoelektrarne v Šoštanju. Zaposleni so nam najprej predstavili njeno delovanje in vpliv na okolje. Po uvodnem delu smo se sprehodili po njeni notranjosti in se povzpeli na 127 m visoko kotlovnico, kjer se je odprl lep razgled na Šoštanj in Šaleška jezera. 

Eno izmed izobraževanj smo gostili na naši šoli. Partnerje iz projekta je pozdravila podravnateljica, ga Sonja Ramšak, in jim na kratko predstavila zgodovino šole, nato smo jim razkazali šolske prostore, ki so si jih z zanimanjem ogledali, v knjižnici pa je potekalo izobraževanje o spletni platformi eTwinning. 

Naslednje izobraževanje učiteljev bo potekalo v začetku septembra v Severni Makedoniji.

 

TRETJE IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV (KOCHANI, 5. 9.–10. 9. 2022)

V začetku septembra smo se učitelji iz Slovenije, Hrvaške, Grčije in Makedonije, ki sodelujemo v projektu Erasmus+, zbrali v Severni Makedoniji, kjer smo se udeležili tretjega izobraževanja na temo podnebnih sprememb.

Tokrat smo se podrobneje seznanili z opremo za prikaz virtualne resničnosti. Predstavniki hrvaškega podjetja Lucera so nas podučili o delovanju naglavne opreme in nam predstavili aplikacijo, s pomočjo katere bodo učenci v virtualnem svetu iskali rešitve za boj proti podnebnim spremembam.

Izobraževanje smo izkoristili tudi za ogled glavnega mesta Makedonije, Skopja, gostitelji pa so nas gostili na tradicionalni makedonski večerji.

Projekt bomo nadaljevali z interesno dejavnostjo na šoli, v okviru katere se bodo učenci seznanili z vplivom podnebnih sprememb na okolje, s strokovnimi ekskurzijami v različna podjetja pa bodo spoznali primere dobrih praks izkoriščanja naravnih virov energije.

 

OBISK PODJETJA SKAZA V VELENJU

V petek, 16. 9. 2022, smo na šoli pričeli z izvajanjem interesne dejavnosti Erazmus+: Klimatske spremembe. Prvo srečanje smo izkoristili za obisk velenjskega podjetja Plastika Skaza, kjer so nas seznanili z ekološkim vidikom izdelave in predelave umetnih snovi.

Predstavili so nam nekaj njihovih proizvodov, med drugim bokashi kompostnik za zbiranje in fermentacijo bioloških odpadkov, ki je hkrati edini kuhinjski kompostnik na svetu, narejen iz na roko pobranih in recikliranih ribiških mrež. Po uvodni predstavitvi so se učenci preizkusili v kratkem kvizu, na koncu pa smo si ogledali še enega izmed proizvodnih obratov in se seznanili s potekom dela v proizvodnji.


 

 

STROKOVNA EKSKURZIJA V PREKMURJE

V soboto, 1. 10. 2022, smo učence interesne dejavnosti Erazmus+: Klimatske spremembe in izbirni predmet Poskusi v kemiji odpeljali na strokovno ekskurzijo v Prekmurje.

Najprej smo v Dobrovniku obiskali tropski vrt v podjetju Ocean Orchids, ki se ukvarja z vzgajanjem orhidej rodu falenopsis. V tropskem vrtu smo poleg številnih botaničnih vrst orhidej občudovali tudi zanimive tropske in subtropske rastline iz celega sveta. Predstavnica podjetja nam je na vodenem ogledu pojasnila, da za vzgajanje orhidej uporabljajo geotermalno energijo, rastline zalivajo z deževnico, poleg tega pa imajo tudi sončno elektrarno, katere kapaciteto bodo še povečali. Njihov način vzgoje Ocean Orchids orhidej ima najmanjši ogljični odtis v Evropi.

Po malici smo se odpravili v bio plinarno Pannonia Bio Gas, ki se nahaja v neposredni bližini podjetja Ocean Orchids. Spoznali smo, kakšen je postopek pridelave bioplina in si ogledali strojnico, kontrolno sobo, prostor, kamor tovornjaki pripeljejo biološke odpadke, pojasnili pa so nam tudi, kako s pomočjo bioplina nastane električna energija. Presenečeni smo bili nad videno količino plastike in odpadkov, ki tja ne sodijo.

Tudi v podjetju Paradajz, ki ga bolje poznamo pod blagovno znamko Lušt, za vzgojo paradižnika uporabljajo geotermalno energijo. Učenci so si lahko način vzgoje pogledali v njihovem prodajnem prostoru, saj vstop v rastlinjak ni dovoljen.

Ekskurzijo smo nadaljevali v Moravskih Toplicah. Prijazno so nas sprejeli v Termah 3000 in nam pojasnili, da njihova termo-mineralna voda izvira iz vrelcev, ki se nahajajo v globinah od 967 do 1467 metrov. Ogledali smo si spominsko mesto, kjer so pred več kot 60 leti med iskanjem nafte naključno odkrili zdravilno vodo. Voda je bila leta 1964 razglašena za naravno zdravilno sredstvo. Tudi v Termah 3000 za ogrevanje večinoma uporabljajo geotermalno energijo.

 

 

 

 

 

SKRB ZA OKOLJE NA OŠ GORICA

V sredo, 5. 10. 2022, so učenci 8. razredov, ki obiskujejo interesno dejavnost Klimatske spremembe, v času ur oddelčne skupnosti vsem oddelkom na šoli predstavili projekt Erazmus+, v katerem sodeluje naša šola. Cilj projekta je ozaveščanje in izobraževanje o podnebnih spremembah, ki smo jim priča, ter spodbujanje k iskanju rešitev in odgovornemu ravnanju z odpadki (kaj lahko storim jaz, kaj lahko stori šolska skupnost,  moja družina, lokalna skupnost …). Izziv OŠ Gorica je zmanjšati količino zavržene hrane in zmanjšati količino papirnatih brisačk, zato so osmošolci vsakemu oddelku prinesli krpo za čiščenje miz, krpo za čiščenje tal in pripomoček za čiščenje table.

Vse oddelke so obvestili tudi o tem, da bomo v šolskem letu 2022/2023 izvedli tri zbiralne akcije papirja, prvo že 8. 11. 2022, ostali dve pa v drugi polovici šolskega leta.

 

SESTANEK PARTNERJEV PROJEKTA ERAZMUS+ NA HRVAŠKEM

 

V petek, 25. 11. 2022, smo se partnerji projekta Erazmus+ sestali v Ludbregu na Hrvaškem. Srečanje je bilo namenjeno predvsem diskusiji o uspešnosti delovanja in uporabe očal za virtualno resničnost. Ugotovili smo, da očala dobro delujejo, potrebne pa so izboljšave programske opreme. Podjetje Lucera iz Hrvaške, ki je zadolženo za ta del projekta, nam je zagotovilo, da bo do izvedbe šolskega tekmovanja pripravilo in posredovalo izboljšano različico programa. Med drugim smo pregledali tudi dosedanje delo na projektu in dorekli, kakšne zadolžitve ima posamezen partner projekta do julija 2023. 

 

AKTIVNOSTI INTERESNE DEJAVNOSTI OD SEPTEMBRA DO DECEMBRA 2022

Izvajanje interesne dejavnosti smo v mesecu septembru začeli z obiskom podjetja Skaza, na naslednjem srečanju pa smo učencem predstavili interesno dejavnost (aktivnosti, način tekmovanja, kriterij določanja najboljših treh učencev, ki bodo odšli v Grčijo) ter jih razdelili v skupine in jim določili mentorje. Učenci so po skupinah izžrebali tip elektrarne, ki jo bodo morali izdelati (maketa) in predstaviti.

V oktobru smo izvedli strokovno ekskurzijo v Prekmurje, kjer smo učencem na primerih dobre prakse prikazali rabo obnovljivih virov energije, nato pa so po skupinah pripravili predstavitve strokovne ekskurzije. V začetku meseca smo izvedli tudi 1. zbiralno akcijo papirja, ki je odlično uspela. Na naslednjih srečanjih so se učenci seznanili s spletno stranjo Padlet in njenim načinom uporabe ter z opremo za virtualno resničnost (VR očala). Preizkusili so tudi testno verzijo igre za tekmovanje.

V mesecu novembru smo na šoli gostili gospo Alenko Centrih Ocepek iz podjetja PUP Saubermacher, ki nam je predstavila ločeno zbiranje odpadkov v Šaleški dolini. Učenci so z zanimanjem prisluhnili njeni predstavitvi, nato pa so s pomočjo gradiv, ki so jim jih pripravili mentorji, izdelali plakate na temo ločenega zbiranja odpadkov. Na naslednjem srečanju so svoje znanje o ločevanju odpadkov preverili v teoretičnem (kviz) in v praktičnem delu (razvrščanje odpadkov v ustrezne kartonaste zabojnike).

December bo namenjen predvsem izdelavi maket elektrarn in pripravi na predstavitev le-teh.

 

 

SLADKO PRESENEČENJE

V sredo, 7. 12. 2022, smo učence treh razredov, ki so na 1. zbiralni akciji zbrali največ papirja, na razredni uri presenetili s sladkim presenečenjem. Tako so se na Gorici s torto posladkali učenci 4. C in 7. C razreda, v Vinski Gori pa učenci 1. E razreda.

Naslednja zbiralna akcija bo prvi torek v februarju, torej 7. 2. 2022.

 

 

PREDSTAVITEV MAKET ELEKTRARN IN TEKMOVANJE V VIRTUALNI RESNIČNOSTI

 V petek, 24. 2. 2023, so učenci, ki sodelujejo v projektu Erazmus+, predstavili makete različnih elektrarn. Vsaka skupina je predstavila svojo elektrarno (sončna, jedrska, termoelektrarna, vetrna, hidroelektrarna in bioplinarna). Učenci so bili pri izdelovanju in predstavitvi zelo izvirni, delovanje nekaterih elektrarn pa smo lahko tudi preizkusili.

Naslednjo dejavnost smo izvedli v ponedeljek, 27. 2. 2023, ko je na šoli potekalo tekmovanje s pomočjo očal za virtualno resničnost. Učenci so igrali igro, ki jo je za potrebe projekta razvilo podjetje Lucera iz Hrvaške. V igri so morali izkazati znanje o razvrščanju odpadkov, poznavanju delovanja sončnih celic in poiskati rešitve za zmanjšanje onesnaževanja okolja.

Najboljši učenci, ki bodo za nagrado julija odpotovali na otok Syros, so Eva Avberšek, Samo Videmšek in Nejc Vodošek.

 

 

 

NAGRADNA EKSKURZIJA OB ZAKLJUČKU ZBIRALNE AKCIJE PAPIRJA

V torek, 6. 6. 2023, smo izvedli še zadnjo zbiralno akcijo v tem šolskem letu in tudi tokrat smo nagradili najboljše tri razrede. Zmagovalce zbiralne akcije smo odpeljali na nagradno ekskurzijo, drugo- in tretjeuvrščeni razred pa smo nagradili z družabnimi igrami in sladoledom.

V sredo, 21. 6. 2023, smo učence, ki so v tem šolskem letu obiskovali interesno dejavnost Erazmus+, in razred, ki je v tem šolskem letu zbral največ papirja odpeljali na ekskurzijo v gibalni park Gamlitz, ki je od slovensko-avstrijske meje oddaljen 12 km. Gre za največji evropski park te vrste, kjer so učenci na 30 različnih postajah z več kot 100 različnimi načini vadbe preizkusili svojo koordinacijo in gibalne sposobnosti. Po aktivnostih v gibalnem parku smo se odpravili na kosilo v Maribor, ki je bilo svojevrstno doživetje, saj so si učenci pice rezali s posebnimi škarjami. Sledil je še kratek sprehod in ogled znamenitosti v centru Maribora, nato pa smo odpravili nazaj proti Velenju.

 

 

NAŠA GRŠKA DOGODIVŠČINA

1. dan

Naš dan se je začel že zgodaj zjutraj, ko smo se ob 4.20 odpravili na letališče na Dunaju, od koder smo poleteli v grško prestolnico Atene. Po prihodu v značilno mediteransko pokrajino, smo se kar takoj odpravili na ogled mesta. Ogledali smo si starogrški stadion, kjer so bile prve moderne olimpijske igre ter menjavo straže pred predsedniško palačo. Nato smo se podali na pot do starogrške akropole, nekdanjega političnega in vojaškega središča. Kljub izjemni vročini smo si temeljito ogledali ostanke te čudovite civilizacije. Dan se je zaključil s sprehodom skozi Atene in prihodom v hotel. Vsekakor je bil dan poln novih stvari in zanimivosti, sedaj pa komaj čakamo na nove dogodivščine.

2. dan

Po odličnem zajtrku smo se zgodaj zjutraj odpravili v atensko pristanišče, od koder smo s trajektom odpluli do otoka Syros. Vozili smo se skoraj štiri ure. Po kosilu smo se osvežili v morju, nato pa počakali na začetni sestanek. Spoznali smo tudi ostale učence iz Hrvaške, Severne Makedonije in Grčije ter se med sabo malo spoznali. Skupaj smo, na primer, igrali igro Enka in se med njo malo pogovarjali. Mislim, da bomo na tem potovanju zelo dobro izpopolnili znanje angleščine, saj se zelo veliko pogovarjamo angleško.

3. dan

Zbudili smo se ob zvokih morja in jutranjega kravala. Že takoj po zajtrku smo se z drugimi udeleženci odpravili v stavbo, kjer smo imeli razne dejavnosti. Med drugim smo v angleščini predstavljali aktivnosti, ki smo jih delali čez celotno leto, igrali pa smo tudi igro z VR očali. Nato smo se odpravili na kosilo, kjer smo jedli tradicionalni grški gyros. Po kosilu smo si privoščili počitek in kopanje. Sledil je še kratek sprehod po mestu Ermoupolis, v katerem živimo. Vsekakor se prav vsak trenutek zabavamo in spoznavamo svet.

4. dan

Ogled mesta Ermoupolis je začel naš dan. Ogledali smo si dve cerkvi, gledališče, mestno hišo in glavni trg. Spoznali smo tudi župana mesta. Dan je bil izjemno vroč, zato smo veliko časa preživeli v sobah ob druženju in Enki. Nato smo se osvežili v morju, zvečer pa smo delali na projektu, v katerem moramo povezati virtualno resničnost in klimatske spremembe tako, da se bodo ljudje iz tega nekaj naučili. Sledil je še večerni sprehod po mestu. Komaj že čakamo na jutrišnji dan, ko bomo odšli na izlet po otoku. Verjamem, da se bomo tam veliko naučili, predvsem pa se bomo zelo zabavali. 

5. dan

Današnji dan smo začeli z izletom po otoku Syros. Ogledali smo si proizvodnjo tradicionalne   jedi oz. sladice, nato smo se kopali na plaži in si z avtobusa ogledali vasi in mesta v okolici. Popoldne smo se spet zbrali in skupaj delali na projektu, ki smo ga začeli že včeraj. Nato smo se odpravili na tradicionalno večerjo, kjer smo poskusili različno grško hrano in predstavili naše ugotovitve. Zmagala je ekipa, del katere je bil naš Nejc. 

Imeli smo se fajn.

6. dan

Naš zadnji dan na Syrosu smo začeli z jutranjim kopanjem. Po pakiranju in pospravljanju sob smo se poslovili od drugih udeležencev. Pojedli smo kosilo in se vkrcali na trajekt. Ko smo prišli nazaj v Atene, smo poiskali naš hotel in se v njem malo ohladili. Šli smo še na večerjo, nato pa smo izmučeni od izjemne vročine, ki je dosegala tudi čez 40°C, odšli spat. Uživali smo prav vsak trenutek, jutri pa nas čaka samo še odhod domov. Vsekakor si bomo to potovanje zelo dobro zapomnili.

7. dan

Jutranji sprehod ob pol sedmih, ki je bil že takrat zelo vroč, je začel naš dan. Po našem zadnjem zajtrku smo še zadnjič spakirali in odšli še v trgovino, kjer smo kupili hrano za na pot. Nato smo odšli na letališče. Približno ob petih smo se poslovili od Aten in Grčije in se napotili na Dunaj. Čakala nas je samo še dolga vožnja nazaj v Velenje, ki smo jo popestrili z igranjem kart. Veseli smo, ker smo imeli možnost priti in spoznavati to prečudovito pokrajino. Imeli smo se bolje kot odlično!

Eva Avberšek, Samo Videmšek, Nejc Vodošek 

 

ZAKLJUČNO SREČANJE PROJEKTA ERAZMUS+

2. 2. 2024 smo se na naši šoli še zadnjič zbrali vsi sodelujoči partnerji v projektu Erazmus+: VR vs Climate Change, ki smo ga izvajali pretekli dve leti.

Vsak partner projekta je bil zadolžen za izvedbo določenega dela – šole za delo z učenci, podjetja pa za rezultate. Med projektom so tako nastali trije intelektualni rezultati, in sicer dokument za vzpostavitev dolgoročnega strateškega partnerstva med različnimi organizacijami za izboljšanje izobraževalnega procesa, priročnik za učitelje ter uporabniški priročnik za uporabo strojne in programske opreme virtualne resničnosti. Tako smo prisluhnili predstavitvi podjetja MAGA iz Severne Makedonije, ki je pripravilo in predstavilo priročnik za učitelje, predstavnik hrvaškega podjetja Lucera je predstavil uporabniški priročnik za uporabo strojne in programske opreme virtualne resničnosti, vodilni partner projekta – podjetje Kssena – pa dokument za vzpostavitev dolgoročnega strateškega partnerstva.

Svoj del k projektu so prispevale tudi šole iz Hrvaške, Severne Makedonije, Grčije in Slovenije. Predstavniki vsake šole so na kratko opisali delo z učenci, ki so ga opravili v sklopu dolgoročne naloge, Eva Avberšek pa je predstavila delo na projektu z vidika učencev OŠ Gorica.

Program so popestrili pevci mladinskega pevskega zbora in Eva Avberšek s citrami.

Veseli smo, da smo bili del te zgodbe, saj smo tako učenci kot učitelji pridobili veliko novega znanja, poznanstev in dragocenih življenjskih izkušenj.

 

ZBIRALNA AKCIJA PAPIRJA

Za nami je 2. in tudi najbolj uspešna zbiralna akcija papirja, saj smo zbrali rekordnih 8500 kg papirja, kar je največja količina zbranega papirja pri posamezni zbiralni akciji.

Na razredni stopnji so tokrat največ papirja zbrali učenci 1. D razreda, in sicer 809 kg, na drugem mestu je 5. D z zbranimi 509 kg, tretji pa so 2. E, ki so zbrali 344,5 kg papirja. Na predmetni stopnji so tokrat največ papirja zbrali učenci 8. C razreda, in sicer kar 1543,5 kg, sledi jim 6. C razred, ki je zbral 526,5 kg papirja, na tretjem mestu pa je 9. C razred, ki je zbral 512 kg papirja.

Vsem skupaj se zahvaljujemo za vaš trud in vam čestitamo, hkrati pa vas vabimo, da papir zbirate še naprej, saj nas proti koncu šolskega leta čaka še zadnja zbiralna akcija, ki bo odločala o zmagovalcu razredne in predmetne stopnje.

ZAKLJUČEK ZBIRALNE AKCIJE PAPIRJA

V torek, 4. 6. 2024, smo na šoli izvedli 3. zbiralno akcijo papirja. Tokrat smo zbrali 6755 kg papirja.

Na razredni stopnji je največ papirja zbral 1.D (1599 kg), sledil jim je 5. D (971 kg), tretji pa je bil 2. D (232 kg).

Na predmetni stopnji so tokrat največ papirja zbrali učenci 8. C (996 kg), drugi so bili 6. C (408, 5 kg), tretji pa 9. C (300 kg).

Letošnja celoletna zbiralna akcija je bila zelo uspešna, saj smo v primerjavi z lansko kar podvojili količino zbranega papirja, in sicer smo zbrali kar 20 737 kg papirja.

Zmagovalci celoletne zbiralne akcije na razredni stopnji so učenci 5. D, na drugem mestu so učenci 1. D, tretji pa so učenci 2. D.

Zmagovalci celoletne zbiralne akcije na predmetni stopnji so učenci 8. C, sledijo jim učenci 6. C, tretje mesto pa pripada učencem 9. C razreda.

Vsem skupaj se zahvaljujemo za vaš trud in vam iskreno čestitamo!

Dostopnost