Šolska kuhinja


akuhar

Šolska kuhinja nudi učencem malice in kosila. Skrbimo, da je hrana raznovrstna, zdrava in v okviru standardov za otroško populacijo. Kuhinja je sodobno opremljena v skladu z vsemi predpisi sanitarne in živilske inšpekcije.

Kuhinja posluje od 6.30 do 14.30 ure. Malica je po drugi učni uri, čas razdeljevanja kosila pa je od 11.50 do 13.50. Učenci, ki zaradi slabih socialno-ekonomskih razmer v družini ne morejo plačati prehrane, imajo pravico do subvencioniranja šolske prehrane. Uveljavljajo lahko splošno in dodatno subvencijo za malico in subvencijo za kosilo v skladu s Pravili šolske prehrane. Za kakovostno izbiro in pripravo jedilnikov skrbi vodja šolske prehrane Irma Mavrič Gavez in vodja kuhinje Senada Dragonjić. Energijski, hranilni in higienski režim šolske kuhinje nadzira Zavod za zdravstveno varstvo Celje.

Za otrokov razvoj je zelo pomembno, da v času  pouka zaužije vsaj en obrok – malico. Na šoli so organizirani štirje obroki: zajtrk, dopoldanska malica, kosilo in popoldanska malica za učence, ki obiskujejo OPB.

CENE PREHRANE

ZAJTRK 1,10 €
MALICA 1.–9. RAZRED 1,10 €
KOSILO od 1. – 5. r 3,00 €
KOSILO od 6. – 9. r 3,30 €
MALICA – DELAVCI ŠOLE 2,19 €
KOSILO – DELAVCI ŠOLE 6,74 €
KOSILO – ZUNANJI ABONENTI /

 

ODJAVA / PRIJAVA ŠOLSKE PREHRANE

Prosimo, da obroke odjavite ali prijavite do 8.30 ure istega dne :

  • na telefonsko številko 03/ 898 42 50 – odzivnik (6)
  • preko spletnega obrazca na spletni strani šole (hitre povezave)
  • po e-pošti, na naslov:  prehrana@osgorica-velenje.si   (obvezno navedite ime in priimek učenca, razred, obrok in datum odjave oz. prijave).
  • zajtrk prijavite oz. odjavite dan prej

Povezava do programa Gospodinjstvo 6.

Dostopnost