Knjižnična informacijska znanja


Po učnem načrtu za novo devetletno šolo učenci skupinsko najmanj 4-krat letno obiščejo šolsko knjižnico, kjer se v sodelovanju z učnimi predmeti izvajajo knjižnična informacijska znanja. V devetih letih so učenci udeleženi 36 ur knjižničnih informacijskih znanj.

TEMELJNI CILJ izobraževanja učencev v knjižnici je informacijska pismenost, ki se lahko uresničuje ob povezavi različnih predmetnih področjih s šolsko knjižnico kot temeljno informacijsko in komunikacijsko službo na šoli, s posebnim poudarkom na vzgoji s knjigo, z motivacijo za branje in estetsko doživljanje. Učenec v knjižnici pridobiva znanja, spretnosti in navade za vseživljenjsko izobraževanje.