Beseda ravnateljice


Dragi učenci, spoštovani starši!

Osnovno šolo Gorica v šolskem letu 2023/24 obiskuje skupaj 644 učencev – 331 fantov in 313 deklic. Na matični šoli je 535 učencev v 25-ih oddelkih, v POŠ Vinska Gora je 109 učencev v 6-ih oddelkih. Po številu učencev smo tudi letos največja šola v Velenju.

Letošnje poletje je narava spet pokazala svojo moč in mnogi v naši državi so utrpeli veliko škode. Vremenske ujme pa so se znesle tudi nad našo šolo, saj nam je močan veter odkril del strehe, močno deževje pa je povzročilo poplave v učilnici. Zaradi takojšnje in nesebične pomoči gasilcev je bila škoda veliko manjša, kot bi lahko bila. To je opomin, kako zelo smo odvisni od pomoči in solidarnosti drugih. Sedaj je čas, da vsi skupaj kot družba pomagamo, medsebojno sodelujemo in sočustvujemo.

Vsak posameznik in vsi skupaj se bomo v sklopu projekta Evropski zeleni list trudili skrbno ravnati z vodo, električno energijo, toploto, zmanjšati količino odpadkov, odpadne embalaže in zavržene hrane. V zbiralnih akcijah papirja želimo preseči 17 500 kg papirja, ki smo ga zbrali v preteklem šolskem letu.

Dragi učenci, pri izpolnjevanju svoje osnovne naloge – učenju, bodite do sebe zahtevni in odgovorni, trudite se biti samostojni. Naj vas morebitne težave ne omejujejo. Znanje je edino bogastvo, ki vam ga ne more nihče vzeti. Je pa šola je mnogo več kot samo hram znanja, zato ne pozabite, kako pomembni so – tako v življenju kot v šoli – medsebojno razumevanje, spoštovanje, sodelovanje, strpnost in sprejemanje različnosti. Zato ponudite pomoč drug drugemu, kadar je to potrebno, krepite prijateljstvo, sodelujte drug z drugim, bodite spoštljivi. Stara modrost pravi: »Beseda izrečena, ne vrne se nobena.«, zato vsako besedo postavite na tehtnico srca, preden jo izrečete.

Vsi zaposleni na šoli se bomo potrudili po svojih najboljših močeh, da boste učenci preživljali učne dneve v ustvarjalnem, spodbudnem, varnem, zdravem in prijaznem vzdušju, saj vam z veliko mero pedagoškega navdušenja, strokovnosti, energije in zanosa pomagamo odraščati.

Z vami, spoštovani starši, tudi v novem šolskem letu sklepamo zavezništvo v smislu, da od svojih otrok zahtevate najboljše, kar zmorejo, da jih spodbujate pri doseganju njihovih ciljev, jim pomagate in jih s svojim zgledom učite. Zato spremljajte njihov napredek, spodbujajte jih in se z njimi veselite slehernega uspeha. Potrudimo se, da bomo s skupnimi močmi in sodelovanjem dajali otrokom zgled, prave vrednote in spoštovanje do dela ter napora, ki ga vlagamo v otroke. Kadar se šola in dom uspešno dopolnjujeta pri svojem poslanstvu, je uspeh zagotovljen.

Medsebojno spoštovanje, sodelovanje in znanje vodijo v lepo prihodnost.

Srečno šolsko leto 2023/24!

Ravnateljica Barbara Trebižan

Dostopnost