Osnovni podatki


knjiga

Knjižnica je prostor, kjer je dostop do različnih vrst informacij, ter prostor za druženje in preživljanje prostega časa. Poleg izposoje knjig lahko učenci v knjižnici preberejo revije, pišejo domače ali seminarske naloge, pripravljajo plakate in si ogledajo različne filme.

 
ODPIRALNI ČAS

Tudi v tem šolskem letu je knjižnica za učence, učitelje in delavce šole odprta od 7.00 do 14.00 ure. Z vami bo knjižničarka, gospa Branka Tratnik Meh.

IZPOSOJA KNJIG

Učenci si lahko sposodijo knjige za tri tedne, revije pa za tri dni.Vpis je brezplačen. Za nepravočasno vrnjene knjige učenci prejmejo opomin. V primeru, da učenec knjigo uniči ali izgubi, morajo starši povrniti nastale stroške. Šolska knjižnjica ima avtomatizirano obdelavo in sposojo knjig. V knjižnici so štirje računalniki z dostopom do interneta, ki jih lahko uporabljajo učenci od 4. do 9. razreda. Uporaba je brezplačna.

ŠOLSKA KNJIŽNICA NA SPLETNI STRANI

Uporabnikom je knjižno gradivo dostopno brezplačno  z izkaznico šolske knjižnice. Knjige izposojamo za 21dni, oziroma 14 dni za domače branje ali bralno značko. Vsako knjigo lahko tudi podaljšate, če ni rezervirana za drugega uporabnika. Referenčno gradivo ne izposojamo domov.V šolski knjižnici potekajo poleg osnovne dejavnosti za učence tudi branje, učenje, pisanje domačih nalog, referatov, delavnice in predstavitve raziskovalnih nalog z razstavami, zdravstvena predavanja, prebiranje revij, igranje z družabnimi igrami, gledanje TV v okviru pouka, uporaba računalnika z dostopom na internet za učence od 4. do 9. razreda  s  predhodno rezervacijo, reševanje kvizov in ugank, glasovanje za »mojo naj knjigo« ali »Cool knjigo«… Vse aktivnosti morajo potekati v umirjenem delovnem vzdušju skladno s pravili kulturnega obnašanja v tem prostoru.

BIBLIOPEDAGOŠKO DELO S SKUPINAMI UČENCEV

Poleg izposoje knjižnega gradiva potekajo v knjižnici še druge dejavnosti: bibliopedagoško delo, knjižničarski krožek, občasna potopisna predavanja za starše, obogatena z razstavo, predstavitve novega gradiva knjižnice strokovnim delavcevm šole ( ob razstavi pred vsakimi počitnicami). Želimo, da bi čim več otrok sodelovalo v bralni akciji S knjigo v svet (bralna značka). Osnovni cilj te akcije je vzgojiti bralca, ki bo rad bral vse življenje.