Izbirni predmeti


V zadnjem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole (7. – 9. razreda) si učenci izberejo dve ali tri ure tedensko iz nabora izbirnih predmetov, ki jih ponudi šola. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali pa le pri eni uri tedensko. Do konca meseca septembra lahko svojo odločitev še spremeni.

Izbirni predmeti v šolskem letu 2022/2023

Neobvezni izbirni predmeti  v šolskem letu 2022/2023

V tem šolskem letu bomo izvajali naslednje neobvezne izbirne predmete:

  • za učence 4. razreda: nemščina, računalništvo, šport, umetnost, tehnika,
  • za učence 5. razreda: šport, računalništvo, nemščina, umetnost, tehnika,
  • za učence 6. razreda: nemščina, računalništvo, šport, umetnost.