Podaljšano bivanje in jutranje varstvo


Šola zagotavlja jutranje varstvo za učence 1. razreda. Učencem 1. razreda je zagotovljeno varstvo od 6. ure do pričetka pouka. V primeru, da je število prvošolčkov, ki potrebujejo JV manjše od normativa, na osnovi pisne vloge zagotovimo JV tudi učencem 2. razreda. Izjemoma vključimo tudi kakšnega tretješolca zaradi posebnih razlogov.

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki ga šola organizira po pouku (od 11.55 do 16.00) in je namenjeno učencem od 1. do 4. razreda. Vanj se učenci vključujejo prostovoljno, s prijavo staršev v okviru pravil, ki jih določi šola.

Dostopnost