Beseda ravnateljice


Dragi učenci, spoštovani sodelavci in starši.

Letošnje šolsko leto je praznično. Leto, ko Osnovna šola Gorica praznuje 40 let. Prvega septembra 1981  je odprla šolska vrata, 8. 10. 1981 pa je bila uradna otvoritev šole. V teh letih so po šolskih hodnikih drobencljali majhni koraki in nadstropje višje ponosno stopali večji. Včasih so bili tihi, potem spet glasni, včasih že kar preglasni; naslednji trenutek so sramežljivo zastali, se prestrašeno ustavili ali pa pogumno šli po poti naprej. Letos to zgodbo pišemo mi, učenci, starši in delavci šole.

V preteklem letu smo si vsi nabrali veliko izkušenj za učinkovito soočanje z novo realnostjo naših vsakodnevnih šolskih, starševskih in poklicnih izzivov.

Verjamem, da bomo ob upoštevanju priporočil in specifike šolskih razmer s sodelovanjem, znanjem, domiselnostjo in strpnostjo sledili vsem zastavljenim izobraževalnim in vzgojnim ciljem.

Izobrazba je od nekdaj bila tista pridobitev civilizacije, ki je družbe ločevala na razvite in nerazvite, na odprte in zaprte, na napredne in nazadnjaške. In kot je rekel Nelson Mandela: »Izobrazba je najmočnejše orožje, ki ga lahko uporabiš pri spreminjanju sveta!«

Vsem želim uspešno, predvsem pa zdravo novo šolsko leto.

September, 2021