Šolska svetovalna služba


 

V šolski svetovalni službi je zaposlena pedagoginja Marjana Verdnik, prof. ped. – psih.

PODROČJA DELA

 I. PEDAGOŠKO SVETOVALNO DELO Z UČENCI
 • Spremlja prilagajanje in vključevanje učencev v življenje šole.
 • Individualno in skupinsko svetuje učencem, ki imajo učne, vedenjske, čustvene ali druge težave.
 • Nudi pomoč učencem pri reševanju osebnih problemov in konfliktov.
 • Učence seznanja z metodami in tehnikami uspešnega učenja in drugimi vsebinami.
 II. PEDAGOŠKO SVETOVALNO DELO S STARŠI
 • Vodi individualne in skupinske razgovore s starši otrok, pri katerih se kažejo različne težave (osebnostne, vedenjske, učne …).
 • Sodeluje, organizira in izvaja roditeljske sestanke z različnimi vsebinami.
 • Vodi razgovore s starši zaradi slabih učnih uspehov, akceleracije, prešolanja in podobno.

III. PEDAGOŠKO SVETOVALNO DELO Z UČITELJI

 • Pomaga učiteljem pri delu in spremljanju razvoja učno in vzgojno težje vodljivih učencev.
 • Sodeluje in svetuje razrednikom pri najrazličnejših posegih v oddelčni skupnosti (reševanje konfliktov, premestitev učenca, obravnava vzgojnih ukrepov …).
 IV. POKLICNO SVETOVANJE
 • Informira učence 8. in 9. razredov o različnih poklicih, jih seznanja s srednjimi šolami, s postopkom vpisa, možnostjo štipendiranja.
 • Izvaja postopek vpisa v srednje šole.
 • Organizira zdravstvene preglede učencev, ki zaključujejo osnovnošolsko obveznost.
 • Izvaja in organizira predavanja za starše in učence.

V. ŠOLSKI NOVINCI

 • Vpisuje otroke v šolo, organizira zdravniški pregled šolskih novincev, se posvetuje z vzgojiteljicami  in pripravi predloge Komisiji za sprejem šolskih novincev.
 • Seznanja starše z šolanjem in oblikuje oddelke.

VI. DRUGO POSVETOVALNO DELO

 • Sodelovanje z vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja šole.
 • Sodelovanje z zunanjimi institucijami.

Nanizanih je nekaj bistvenih področij dela, da boste starši in učenci lažje poiskali pomoč in nasvet.

Šolska pedagoginja je na šoli od 7. do 14. ure. Ker zaradi drugih obveznosti ni vedno dosegljiva, želimo, da se starši za individualni razgovor predhodno najavite. V nujnih primerih je možen tudi takojšen obisk ali pogovor po telefonu 898-42-53.

Šolska pedagoginja je prisotna na rednih mesečnih skupnih govorilnih urah od 17.00 do 18.30.

Želimo si, da bi naše sodelovanje preraslo v medsebojno zaupanje, saj je dosežen cilj vse življenje del osebne sreče.

 

SPECIALNA PEDAGOGINJA

Specialne pedagoginje obravnavajo in nudijo učno pomoč učencem na podlagi individualnih programov, vaj in postopkov za spodbujanje ali korekcijo funkcij in procesov pri učenju. Z njimi se lahko pogovarjate v času skupnih govorilnih ur in po dogovoru.