Podaljšano bivanje in jutranje varstvo 2019/2020


Šola zagotavlja jutranje varstvo za učence 1. razreda. Učencem 1. razreda je zagotovljeno varstvo od 6. ure do pričetka pouka. V primeru, da je število prvošolčkov, ki potrebujejo JV manjše od normativa, na osnovi pisne vloge zagotovimo JV tudi učencem 2. razreda. Izjemoma vključimo tudi kakšnega tretješolca zaradi posebnih razlogov. Jutranje varstvo vodijo Saša Korenič, Maruša Globačnik, Mojca Zagožen in Jana Tkavc.

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki ga šola organizira po pouku (od 11.50 do 16.00) in je namenjeno učencem od 1. do 4. razreda. Vanj se učenci vključujejo prostovoljno, s prijavo staršev v okviru pravil, ki jih določi šola.

Delo v OPB bodo opravljali naslednji učitelji:

O D D E L E K U Č I T E L J
OPB – 1 (1. r) Anja Mihelak, Marija Mojca Albreht, Sonja Ramšak, Urška Zaleznik, Maruša Globačnik, Mojca Petkovšek, Tjaša Hostnikar, Mojca Zagožen
OPB – 2 (2. r) Maruša Globačnik, Maja Mavec, Ema Hozjan, Renata Stopar, Lucija Potočnik, Barbara Trebižan, Sonja Ramšak
OPB – 3 (3. r) Branka Tratnik Meh, Danica Arzenšek, Sonja Ramšak