Izbirni predmeti za šol. leto 2020/2021


Dragi učenci, spoštovani starši!

Osnovna šola za učence 7., 8., in 9. razreda izvaja poleg obveznih predmetov tudi pouk obveznih izbirnih predmetov. Obvezni izbirni predmeti nadgrajujejo vsebine obveznih predmetov, učenci pa si jih izberejo glede na individualne interese.

Pred vami je nabor obveznih izbirnih predmetov, ki jih za šolsko leto 2020/2021 ponujamo našim učencem v 7., 8. in 9. razredu. Učenec praviloma izbere dve uri, lahko pa tudi tri ure tedensko, če s tem soglašajo starši.  Za predmete, ki jih ponujamo je predvidena ena ura tedensko, za nemščino pa dve.

Učenec, ki si izbere obvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati do konca šolskega leta. Možna je zamenjava obveznega izbirnega predmeta do konca septembra v šolskem letu, vendar le, če je pri  novem izbranem predmetu še prostor glede na normative.

Pri teh predmetih so ravno tako kot pri obveznih predmetih številčne ocene, zaključna ocena se vpiše v spričevalo. Če ima učenec pri obveznem izbirnem predmetu  zaključeno negativno oceno, mora opraviti popravni izpit iz tega predmeta.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom,  je lahko oproščen sodelovanja pri obveznih izbirnih predmetih  v celoti ali pa le pri eni uri tedensko. V tem primeru morate do začetka šolskega leta dostaviti potrdilo o vpisu v glasbeno šolo.

Prosimo,  da se pred odločitvijo temeljito pogovorite z otrokom in se skupaj odločite, katere  izbirne predmete bo v naslednjem šolskem letu obiskoval.

Kratke predstavitve obveznih izbirnih predmetov najdete na spodnjih povezavah.

7. razred

PREDMET Predstavitev predmeta
Nemščina 1 pdf1, pdf2
Turistična vzgoja pdf1, pdf2
Likovno snovanje 1 pdf1pdf2, video
Sodobna priprava hrane pdf1, pdf2
Računalništvo – urejanje besedil pdf1pdf2
Gledališki klub pdf1pdf2
Izbrani šport –   rokomet, nogomet, košarka pdf1, pdf2, pdf3
Matematična delavnica pdf1pdf2
Verstva in etika 1 pdf
Glasbena šola

 

8. razred

PREDMET Predstavitev predmeta
Nemščina 2 pdf1, pdf2
Šport za sprostitev pdf1, pdf2
Turistična vzgoja pdf1, pdf2
Likovno snovanje 2 pdf1pdf2, video
Računalništvo – multimedija pdf1pdf2
Šolsko novinarstvo pdf1, pdf2
Robotika v tehniki pdf1, pdf2
Matematična delavnica pdf1pdf2
Astronomija 1 – Daljnogledi in planeti pdf1, pdf2
Verstva in etika 2 pdf
Glasbena šola

 

9. razred

PREDMET Predstavitev predmeta
Nemščina 3 pdf1, pdf2
Retorika pdf1, pdf2
Likovno snovanje 3 pdf1pdf2, video
Računalništvo – omrežja pdf1, pdf2
Šport za zdravje pdf1, pdf2
Matematična delavnica pdf1pdf2
Elektronika z robotiko pdf1, pdf2
Astronomija 2 – Zvezde in vesolje pdf1pdf2
Glasbeni projekt pdf1, pdf2
Kemija v življenju pdf1, pdf2
Verstva in etika 3 pdf
Glasbena šola