Dnevi dejavnosti za šol. leto 2019/2020


Kulturni dnevi

Razred Vsebina, mesec
1.
 1. PIKIN DAN – GLEDALIŠKA PREDSTAVA, september
 2. SREČANJE Z DEDKOM MRAZOM, december
 3. KULTURNI PRAZNIK – RASTEM S KNJIGO, februar
 4. ZADNJI ŠOLSKI DAN – DAN DRŽAVNOSTI, junij
2.
 1. PIKIN DAN – GLEDALIŠKA PREDSTAVA, september
 2. NOVOLETNO PRAZNOVANJE, december
 3. SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK RADI BEREMO, februar
 4. SVEČANI ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA LETA, DAN DRŽAVNOSTI, junij
3.
 1. PIKIN DAN – GLEDALIŠKA PREDSTAVA, september
 2. NOVOLETNO PRAZNOVANJE, december
 3. MLADI LITERARNI USTVARJALEC, februar
 4. ZAKLJUČUJEMO TRETJI RAZRED, DAN DRŽAVNOSTI, junij
4.
 1. PIKIN DAN – GLEDALIŠKA PREDSTAVA, september
 2. DEDEK MRAZ, december
 3. SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK, februar
5.
 1. PIKIN DAN – GLEDALIŠKA PREDSTAVA, september
 2. NOVOLETNO PRAZNOVANJE, december
 3. SLO. KULTURNI PRAZNIK, februar
6.
 1. GLEDALIŠKA PREDSTAVA , september
 2. FILMSKA PREDSTAVA/PRIREDITEV OB SLO. KULTURNEM PRAZNIKU, december/februar
 3. VZORČNO MESTO – POPRAVI SI DOM, marec
7.
 1. GLEDALIŠKA PREDSTAVA , september
 2. RASTEM S KNJIGO, oktober
 3. FILMSKA PREDSTAVA/PRIREDITEV OB SLO. KULTURNEM PRAZNIKU, december/februar
8.
 1. FILMSKA PREDSTAVA, december
 2. GLEDALIŠKA PREDSTAVA, MG Ptuj, oktober
 3. VZORČNO MESTO – POPRAVI SI DOM, februar
9.
 1. FILMSKA PREDSTAVA/PRIREDITEV OB SLO. KULTURNEM PRAZNIKU, december/februar
 2. VZORČNO MESTO – POPRAVI SI DOM, april
 3. VALETA, junij

Naravoslovni dnevi

Razred Vsebina, mesec
1.
 1. SREČANJE Z LOVCEM IN TOČKA ŠKRATA BISERA-DOMAČIJA LAMPERČEK, september
 2. VZORČNO MESTO – Popravi si dom, marec/april
 3. ZAKLJUČNA EKSKURZIJA – VOLČJI POTOK, junij
2.
 1. ČEBELARSTVO – tradicionalni slovenski zajtrk, november
 2. VZORČNO MESTO – Popravi si dom, marec
 3. ZAKLJUČNA EKSKURZIJA – ŽIVALSKI VRT LJUBLJANA, junij
3.
 1. NA KMETIJI, oktober
 2. ZDRAVA HRANA (medgeneracijsko sodelovanje), oktober
 3. POSKUSI Z VODO, maj/junij
4.
 1. TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK IN PEKA MEDENJAKOV, november
 2. MUZEJ PREMOGOVNIŠTVA , april
 3. LJUBLJANA IN ŠOLSKI MUZEJ, junij
5.
 1. ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG – POMEN GIBANJA IN ZDRAVE PREHRANE, november
 2. SPOZNAJMO KULTURNO-ZGODOVINSKE ZNAMENITOSTI ŠALEŠKE DOLINE, april
 3. RIMSKA NEKROPOLA IN JAMA PEKEL, maj
6.
 1. IZDELAJMO OSONČJE, PLANETARIJ, november
 2. RAZMNOŽEVANJE RASTLIN, april
 3. GEOGRAFSKA EKSKURZIJA – OBPANONSKE POKRAJINE, junij
7.
 1. ODPADEK NI SAMO ODPADEK, po dogovoru
 2. ANTROPOGENI EKOSISTEM IN ZNAČILNA BIOCENOZA, junij
 3. GEOGRAFSKA EKSKURZIJA – PREŠEREN IN NJEGOV ČAS, junij
8.
 1. ZDRAVSTVENA SISTEMATIKA,  po dogovoru
 2. VARUJMO IN OHRANIMO ŠALEŠKO DOLINO, po dogovoru
 3. GEOGRAFSKA EKSKURZIJA – NOTRANJSKI KRAS, junij
9.
 1. GEOGRAFSKA EKSKURZIJA – SOLČAVSKO, september
 2. VZORČNO MESTO – POPRAVI SI DOM, marec
 3. ZAKLJUČNA EKSKURZIJA – MENINA, junij

Tehniški dnevi

Razred Vsebina, mesec
1.
 1. PIKINE DELAVNICE, september
 2. IZDELOVANJE NOVOLETNIH VOŠČILNIC IN OKRASKOV – BAZAR, november
 3. USTVARJANJE Z RAZLIČNIMI KONSTRUKTORJI, marec
2.
 1. PIKINE DELAVNICE, september
 2. USTVARJANJE IZDELKOV ZA BAZAR, november (POŠ – Minicity, oktober)
 3. PROMET – VOŽNJA Z AVTOBUSOM IN VLAKOM, april
3.
 1. PIKINE DELAVNICE, september
 2. KO BOM VELIK BOM … (POKLICI), november
 3. VZORČNO MESTO, maj (POŠ – Izdelovanje izdelkov za bazar, november)
4.
 1. PIKINE DELAVNICE, september
 2. IZDELAVA IZDELKOV ZA ŠOLSKI BAZAR, november
 3. ELEKTRIKA, marec/april
 4. POSTANI SVOJ MOJSTER, maj
5.
 1. PIKINE USTVARJALNE DELAVNICE, september
 2. IZDELAVA IZDELKOV ZA BAZAR, november
 3. GIBANJE SE PRENAŠA, junij
 4. POSTANI SVOJ MOJSTER, april
6.
 1. ZGODOVINSKI VIRI IN HRANJENJE, oktober
 2. ZDRAVSTVENA SISTEMATIKA, po dogovoru
 3. USTVARJALNE DELAVNICE ZA BAZAR, november
 4. NEVARNOSTI V GORAH/VARNOST NA SMUČIŠČU, januar (v okviru ŠVN)
7.
 1. USTVARJALNE DELAVNICE ZA BAZAR, november
 2. OHRANJAMO VELIKONOČNE ŠEGE IN NAVADE, marec
 3. CELEIA – “MESTO POD MESTOM” IN RAZSTAVA ALME KARLIN, april
 4. VZORČNO MESTO – POPRAVI SI DOM, junij
8.
 1. POKLICNO USMERJANJE, september
 2. PLANETARIJ, november
 3. VZORČNO MESTO – POPRAVI SI DOM, februar
 4. MUZEJ USNJARSTVA IN VILA MAYER, april
9.
 1. USTVARJALNE DELAVNICE ZA BAZAR, november
 2. DAN SPOZNAVANJA POKLICEV V PRAKSI, december
 3. SPV V CESTNEM PROMETU+PREDSTAVA (po NPZ), maj
 4. PRIPRAVA NA VALETO, junij


Športni dnevi

Razred Vsebina, mesec
1.
 1. JESENSKI POHOD, oktober
 2. SANKANJE, DRSANJE ALI IGRE NA SNEGU, december
 3. GIBANJE – DAN ZDRAVE ŠOLE, april
 4. TEČEM ZA ZABAVO, GIBANJE JE ZDRAVO, maj
 5. POMLADNI POHOD, junij
2.
 1. JESENSKI POHOD, september
 2. SANKANJE IN IGRE NA SNEGU ALI ZIMSKI POHOD, januar
 3. DAN ZDRAVE ŠOLE, april
 4. PLAVANJE
 5. TEČEM ZA ZABAVO, GIBANJE JE ZDRAVO, maj
3.
 1. JESENSKI POHOD, september
 2. SANKANJE, DRSANJE ALI IGRE NA SNEGU, december-januar
 3. PLAVANJE – IGRE NA IGRIŠČU
 4. TEČEM ZA ZABAVO, GIBANJE JE ZDRAVO, maj
 5. SPOMLADANSKI POHOD, junij
4.
 1. UČNA POT ŠKRATA BISERA, oktober
 2. ZIMSKE IGRE, januar
 3. ZDRAV DOBER TEK, april
 4. OLIMPIJADA, maj
 5. ZABAVNE ŠPORTNE IGRE V VODI, junij
5.
 1. JESENSKI POHOD, september
 2. ZABAVNE ŠPORTNE IGRE, november
 3. ZIMSKI ŠPORTNI DAN – NAUČIMO SE SMUČATI, februar
 4. ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG – ZDRAV DOBER TEK, april
 5. ŠPORTNA OLIMPIJADA, maj
6.
 1. POHOD, september
 2. ZIMSKI ŠPORTNI DAN, februar
 3. DAN ZDRAVE ŠOLE, april
 4. OTROŠKA OLIMPIJADA, maj
 5. IGRE Z ŽOGO, junij
7.
 1. POHOD, september
 2. ZIMSKI ŠPORTNI DAN, februar
 3. DAN ZDRAVE ŠOLE, april
 4. OTROŠKA OLIMPIJADA, maj
 5. IGRE Z ŽOGO, junij
8.
 1. POHOD, september
 2. ZIMSKI ŠPORTNI DAN, februar
 3. DAN ZDRAVE ŠOLE, april
 4. OTROŠKA OLIMPIJADA, maj
 5. IGRE Z ŽOGO, junij
9.
 1. POHOD, september
 2. ZIMSKI ŠPORTNI DAN, februar
 3. DAN ZDRAVE ŠOLE, april
 4. OTROŠKA OLIMPIJADA, maj
 5. IGRE Z ŽOGO, junij