Beseda ravnatelja


Drage učenke in učenci, spoštovani starši in učitelji!

Za nami je že prvi teden v novem šolskem letu, ki smo ga preživeli mirno, brez zapletov, zato bi bilo prav, da bi bili tudi vsi prihodnji tedni podobni. Cilj vsake uspešne šole je kakovostno delo, ki vam bo dalo dovolj kakovostnega znanja za uspešno nadaljevanje šolanja. To zahtevno nalogo bomo lahko uresničili le, če bomo dobro sodelovali, izpolnjevali svoje obveznosti in strpno reševali težave, ki se bodo pojavljale. Upam, da ste si postavili take cilje, ki jih boste lahko uresničili. V spoštljivih in strpnih medsebojnih odnosih ter sodelovanju je ključ do prijetnega, ustvarjalnega okolja, ki prinaša veselje do dela, do raziskovanja, do novih znanj, do osebnega zadovoljstva. Želim, da bi bili s šolo zadovoljni, da bi v njej začutili varnost in prijaznost. V tem šolskem letu bo več poudarka na bontonu na vseh področjih in na zdravem načinu življenja. Ohranjali bomo uspešne projekte, poskrbeli za tiste, ki zmorete več, in nudili pomoč tistim, ki težje usvajajo učno snov.

Prepričan sem, da bomo s skupnimi močmi zmogli uresničiti vaša in naša pričakovanja.

Vsem želim prijetno, uspešno, ustvarjalno in prijazno šolsko leto.

Ivan Planinc, ravnatelj

Velenje, 9. 9. 2019